میمون اروپا ایران یونان ایرانی مسابقه

میمون: اروپا ایران یونان ایرانی مسابقه مهدی طارمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی قطعنامه اوضاع حقوق‌بشر در کشور عزیزمان ایران را اقدامی مردود می‌دانیم/ پایتخت ک

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حمایت تعدادی از بزرگترین ناقضان رسوای حقوق‌بشر و جنایتکاران جنگی و مروّجان مهم تروریسم از قطعنامه حقوق‌بشری علیه کشور عزیزمان

قطعنامه اوضاع حقوق‌بشر در کشور عزیزمان ایران را اقدامی مردود می‌دانیم/ پایتخت ک

سخنگوی وزارت امور خارجه:قطعنامه اوضاع حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران را اقدامی مردود می دانیم/ پایتخت کشور عزیزمان ایران در امر ارتقای حقوق بشر کاملا جدی است

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حمایت تعدادی از بزرگترین ناقضان رسوای حقوق بشر و جنایتکاران جنگی و مروّجان مهم تروریسم از قطعنامه حقوق بشری علیه کشور عزیزمان ایران تنها یکی از دلایل بی اعتباری آن است.

به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی در تصویر العمل به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان در کمیته سوم مجمع عمومی شرکت ملل متحد گفت: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران قطعنامه اوضاع حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران که در هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی شرکت ملل متحد به وسیله کانادا و تعداد دیگری از کشورهای غربی ارایه شده است است را اقدامی مردود و غیرقابل قبول می داند.

قطعنامه اوضاع حقوق‌بشر در کشور عزیزمان ایران را اقدامی مردود می‌دانیم/ پایتخت ک

وی ادامه داد: استفاده ابزاری، گزینشی و سیاسی از عنوان حقوق بشر به وسیله کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل دنیا رویکردی محکوم و اقدامی نادرست است که نتیجه ای جز تضعیف جایگاه والای حقوق بشر به دنبال نخواهد داشت و حمایت تعدادی از بزرگترین ناقضان رسوای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، متجاوزان و جنایتکاران جنگی و حامیان و مروجین مهم تروریسم، خشونت و افراطی گری از این قطعنامه تنها یکی از دلایل بی اعتباری و سیاسی بودن آن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در آخر بار دیگر تاکید کرد: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی است و همواره و هر لحظه در امر ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی خود کاملا جدی بوده و آماده است تا بر اساس اصول متعالی خود در جهت ارتقای جایگاه حقوق بشر در دنیا گفت وگو و همکاری های سازندهای را در چارجوب احترام متقابل، برابری و عدالت و انصاف و دور از اغراض سیاسی با تمامی سازوکارهای مشروع بین المللی با کشورهایِ علاقمندِ به تحکیم و حمایت واقعی از حقوق بشر داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حمایت تعدادی از بزرگترین ناقضان رسوای حقوق‌بشر و جنایتکاران جنگی و مروّجان مهم تروریسم از قطعنامه حقوق‌بشری علیه کشور عزیزمان

واژه های کلیدی: ایران | قطعنامه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs