میمون اروپا ایران یونان ایرانی مسابقه

میمون: اروپا ایران یونان ایرانی مسابقه مهدی طارمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصلاح طلبان محافظه کار نشده اند / عبدالله ناصری

با رصد این روزهای سپهر سیاست ایران، به روشنی می توان دریافت که اصلاح طلبان در حال نزدیک شدن به حاکمیت هستند؛ ولی آیا این نزدیکی به معنای دوری از سرمایه اجتماعی

اصلاح طلبان محافظه کار نشده اند / عبدالله ناصری

عبدالله ناصری: اصلاح طلبان محافظه کار نشده اند

عبارات مهم : سیاسی

با رصد این روزهای سپهر سیاست ایران، به روشنی می توان دریافت که اصلاح طلبان در حال نزدیک شدن به حاکمیت هستند؛ ولی آیا این نزدیکی به معنای دوری از سرمایه اجتماعی ارزش است؟

به گزارش نامه نیوز، اصلاح طلبان در دهه سوم حیات خود به نظر می رسد با چالش های جدی و جدیدی، روبرو هستند؛ چالش هایی که به نظر می رسد این روزها پررنگ تر از گذشته شده است هست. اصلاح طلبان در چند وقت اخیر در یک عوض کردن محسوس تلاش کردند میانه خود را با حاکمیت نزدیک کنند و هرچه زیاد خود را در دایره قدرت، حفظ نمایند؛ امری که به تعبیر بعضی اشخاص اصلاح طلب موجب محافظه کاری آنها شده است است.

اصلاح طلبان محافظه کار نشده اند / عبدالله ناصری

آیا این مساله می تواند موجب شود که شکاف میان اصلاح طلبان و سرمایه اجتماعی ارزش زیاد از گذشته شود و در نهایت نوار روند پیروزی های انتخاباتی این طیف سیاسی قطع شود؟ اگر چه شواهد امر و رخدادهای فضای سیاسی همه حکایت از آنچه بیان شد، دارد؛ ولی بعضی از اشخاص اصلاح طلب موافق این تحلیل نیستند و نظری بر خلاف آن دارند.

عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح طلب در این زمینه به نامه نیوز، گفت: این گزاره که اصلاح طلبی در گذشته مشی تندی داشته است و اکنون مشی محافظه کاری دارد را به طور کلی رد می کنم و این فرض را منتفی می دانم. اساسا ذات اصلاح طلبی در مشی میانه روی اصلاح طلبانه است.

با رصد این روزهای سپهر سیاست ایران، به روشنی می توان دریافت که اصلاح طلبان در حال نزدیک شدن به حاکمیت هستند؛ ولی آیا این نزدیکی به معنای دوری از سرمایه اجتماعی

اگر مصداق اصلاح طلبی را بعضی از افرادی که در دوره اصلاحات در داخل کشور بودند و بعضا اصلاح طلب هم بوده اند ولی اکنون خارج از کشور هستند و نظر های دیگری را بیان می کنند را بخواهیم نماد اصلاح طلبی بدانیم، همان موقع هم از درون جبهه اصلاحات و رهبری آن نسبت به این افراد انتقاد می شد تا تندروی را کنار بگذارند. فرض را بر این اصل بگذاریم که اصلاح طلبی هیچ گاه دچار تندروی نبوده است و همواره از گفتمان، حقوق شهروندی و حقوق مدنی مخاطبان خود دفاع کرده است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: اصلاح طلبی طی این سال ها روندی را دنبال کرده است که بنا بر مقتضیات زمانی و درک واقعی از شرایط زمانه، خودش را با سیستم حاکمیت و سیستم سیاسی – اجتماعی هماهنگ کرده هست. طی این سال ها اصلاح طلبان عوض کردن روش نداشته اند بلکه تغییرات در سطح تاکتیک ها بوده هست. واقعیت موجود در کشور موجب شده است است تا اصلاح طلبان شعار «همیشه در مسابقه های نابرابر توانسته اند کار بزرگی انجام دهند» را در درون گفتمان خودشان پرورش بدهند. اگر شرایط کشور به گونه ای باشد که کارزارهای انتخاباتی کاملا عادلانه و برابر باشد؛ از نظارت استصوابی گرفته تا دیگر مسایل که اینها همواره در جبهه رقیب اصلاحات فعالیت داشته اند؛ اگر کنار بروند حتما جامعه شاهد مسابقه های روشن و گزاره های صریح در چارچوب اصلاح طلبی خواهند بود.

عضو شورای مشورتی مدیر دولت اصلاحات در ادامه گفت: ولی زمانی که شرایط تنگ می شود و تنگناهایی جهت اصلاح طلبان رخ می دهد، ناچار به عوض کردن تاکتیک هستند که این عوض کردن گاهی در امر انتخابات خود را نشان می دهد، مثل اینکه بعضی از اشخاص اصولگرا در لیست فراکسیون اصلاح طلبان می آیند؛ یا تصمیم های دیگری که بر حسب زمانه و شرایط آن اتخاذ می کنند. ولی در مجموع این تردیدناپذیر است که اصلاح طلبان تحت هر شرایطی و هر هزینه ای که پرداخت کنند، منافع ملی را بر منافع سیاسی خود ترجیح می دهند.

اصلاح طلبان محافظه کار نشده اند / عبدالله ناصری

او در خصوص عوض کردن تاکتیک اصلاح طلبان با نشانه تنش زدایی با حاکمیت گفت: اصلاح طلبان هیچ گاه در پی تنش زایی با حاکمیت نبوده اند؛ ضمن حفظ اصول و گفتمان سیاسی خودشان، هر لحظه در پی تلاش و ایجاد تفاهم با ارکان حاکمیت بوده اند. ولی متأسفانه امروز بخش قابل توجهی از توان سیاسی اجتماعی و مدیریتی اصلاح طلبان منزل نشین هست؛ بنابراین در اینجاست که عوض کردن تاکتیک بایستی انجام شود؛ ولی هنر اصلاح طلبان باید این باشد که شرایط در واقعیت های موجود را جهت جامعه فراهم کنند و اعتقاد دارم تا حد قابل توجهی در این زمینه، موفق بوده اند.

نتیجه آن را در تأثیرگذاری شخصیت های کاریزمای جبهه اصلاحات علی رغم محدودیت های موجود، در امر انتخابات شاهد بودیم. این نشان می دهد فاصله ای بین اصلاح طلبی و جامعه مدنی، پدید نیامده هست. ضمن اینکه در اصول اصلاح طلبی این عنوان بسیار حائز اهمیت است که با حفظ اصول خود، هیچگاه با حاکمیت درگیر نشود و تنش زایی نکند؛ همچنان که سال ۸۸، هزینه آن را پرداخت کرد.

با رصد این روزهای سپهر سیاست ایران، به روشنی می توان دریافت که اصلاح طلبان در حال نزدیک شدن به حاکمیت هستند؛ ولی آیا این نزدیکی به معنای دوری از سرمایه اجتماعی

واژه های کلیدی: سیاسی | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs