میمون اروپا ایران یونان ایرانی مسابقه

میمون: اروپا ایران یونان ایرانی مسابقه مهدی طارمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ساخت راکتورهای تحقیقاتی وظیفه تازه شرکت تولید توسعه انرژی اتمی , ماموریت جهانگیری به صالحی

معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران موظف به طراحی، ساخت و بهره‌برداری از راکتورهای تحقیقاتی است. 

ساخت راکتورهای تحقیقاتی وظیفه تازه شرکت تولید توسعه انرژی اتمی , ماموریت جهانگیری به صالحی

ماموریت جهانگیری به صالحی؛ ساخت راکتورهای تحقیقاتی وظیفه تازه شرکت تولید توسعه انرژی اتمی

عبارات مهم : انرژی

معاون اول مدیر جمهور اعلام کرد: شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران موظف به طراحی، ساخت و بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی هست.

به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور در نامه ای به علی اکبر صالحی مدیر شرکت انرژی اتمی مصوبه اخیر هیئت دولت در اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران را جهت اجرا ابلاغ کرد.

ساخت راکتورهای تحقیقاتی وظیفه تازه شرکت تولید توسعه انرژی اتمی , ماموریت جهانگیری به صالحی

متن این نامه به شرح زیر است:

هیئت وزیران در جلسه 1396/4/14 به پیشنهاد شماره 220218 مورخ 1395/8/22 شرکت انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران و به استناد ماده واحده قانونی استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه شرکت ها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377 تصویب کرد:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران عنوان تصویب نامه شماره 37673 / ت 30966 هـ. مورخ 1383/7/22 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران موظف به طراحی، ساخت و بهره‌برداری از راکتورهای تحقیقاتی است. 

متن زیر به عنوان بند (20) به ماده (7) الحاق می شود:

طراحی، ساخت و بهره برداری ار راکتورهای تحقیقاتی در جهت تحقق اهداف و ماموریت های شرکت انرژی اتمی ایران.

در ماده (14)، عبارت “هفت عضو اصلی” به عبارت “پنج عضو اصلی” اصلاح می شود.

ساخت راکتورهای تحقیقاتی وظیفه تازه شرکت تولید توسعه انرژی اتمی , ماموریت جهانگیری به صالحی

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 96/102/2096 مورخ 1396/5/12 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده است رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران موظف به طراحی، ساخت و بهره‌برداری از راکتورهای تحقیقاتی است. 

واژه های کلیدی: انرژی | ایران | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs