میمون اروپا ایران یونان ایرانی مسابقه

میمون: اروپا ایران یونان ایرانی مسابقه مهدی طارمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مخفی شدن مرتضوی پیش از ابلاغ حکم احتمالا با مشورت احمدی نژاد بوده / نماینده مجلس

مرتضوی خودش را از خطوط قرمز احمدی نژاد می داند و متأسفانه این قبیل کارها از زمانی شروع شد که قرار بازداشت جوانفکر صادر شده است بود ولی احمدی نژاد شخصا در ایرنا

مخفی شدن مرتضوی پیش از ابلاغ حکم احتمالا با مشورت احمدی نژاد بوده / نماینده مجلس

نماینده مجلس: مخفی شدن مرتضوی پیش از ابلاغ حکم احتمالا با مشورت احمدی نژاد بوده

عبارات مهم : بازداشت

مرتضوی خودش را از خطوط قرمز احمدی نژاد می داند و متأسفانه این قبیل کارها از زمانی شروع شد که قرار بازداشت جوانفکر صادر شده است بود ولی احمدی نژاد شخصا در ایرنا حاضر شد تا مانع دستگیری شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتقاد است بدون شک تمامی افراد از حکم قانونی صادر شده است تمکین نمی کنند از این رو باید مواظبت های مورد نیاز جهت تمکین افراد فراهم شود.

محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفت وگو با منزل ملت، با اشاره به ناپدید شدن سعید مرتضوی پیش از ابلاغ حکم وی گفت: آنچه می توان راجع به مرتضوی گفت این است که نباید زمانی که حکم علیه شخصی صادر می شود توقع تمکین صدر در صدی هم داشته باشیم بلکه باید مواظبت های مورد نیاز جهت تمکین افراد به حکم نیز فراهم باشد.

مخفی شدن مرتضوی پیش از ابلاغ حکم احتمالا با مشورت احمدی نژاد بوده / نماینده مجلس

روایت حضور احمدی نژاد در خبرگزاری ایرنا جهت ممانعت از بازداشت وی

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط جهت تمکین افراد به رأی مطمئن و قاطع باید فراهم باشد، عنوان کرد: مرتضوی خودش را از خطوط قرمز احمدی نژاد می داند و متأسفانه این قبیل کارها از زمانی شروع شد که قرار بازداشت جوانفکر صادر شده است بود ولی احمدی نژاد شخصا در ایرنا حاضر شد تا مانع دستگیری شود.

مرتضوی خودش را از خطوط قرمز احمدی نژاد می داند و متأسفانه این قبیل کارها از زمانی شروع شد که قرار بازداشت جوانفکر صادر شده است بود ولی احمدی نژاد شخصا در ایرنا

وی افزود: در حال حاضر نیز احمدی نژاد داستان دیگری را راجع به دو نفر از همکاران خود به راه انداخته است از این رو اگر آقای مرتضوی اقدامی در جهت مخفی شدن یا فرار کرده باشد یا بخواهد با حکم خود مخالفت کند، به نظر می رسد مشورت احمدی نژاد را داشته است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در آخر با بیان اینکه انتظار این است که جهت افرادی که حساسیت جایگاه آنها در جامعه زیاد است آینده نگری و دقت در حکم شود، خاطرنشان کرد: مورد نیاز است تدبیر به گونه ای باشد که خوراک جهت رسانه های معاند ایجاد نشود به خصوص از آنجایی که مرتضوی در مصاحبه های خود، خود را سرباز نظام عنوان می کرده مورد نیاز است در حال حاضر نیز از قانون و حکم خود تمکین کند.

واژه های کلیدی: بازداشت | احمدی نژاد | سعید مرتضوی | نماینده مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs