میمون اروپا ایران یونان ایرانی مسابقه

میمون: اروپا ایران یونان ایرانی مسابقه مهدی طارمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات گل پاوارد به آرژانتین برترین گل جام جهانی شد

به گزارش فارس، تیم ملی فرانسه با اتکا به تفکرات دشان و نمایش بازیکنان جوان خود به عنوان قهرمانی جام جهانی 2018 روسیه گزینش شد.

گل پاوارد به آرژانتین برترین گل جام جهانی شد

گل پاوارد به آرژانتین برترین گل جام جهانی شد

عبارات مهم : فرانسه

به گزینش فیفا گل پاوارد به آرژانتین برترین گل جام جهانی شد.

به گزارش فارس، تیم ملی فرانسه با اتکا به تفکرات دشان و نمایش بازیکنان جوان خود به عنوان قهرمانی جام جهانی 2018 روسیه گزینش شد.

گل پاوارد به آرژانتین برترین گل جام جهانی شد

امروز با گزینش فیفا گل پاوارد به آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی به عنوان برترین گل جام جهانی گزینش شد.

مدافع راست و جوان فرانسه این گل را به شکلی که در فیلم زیر مشاهده می کنید وارد دروازه آرژانتین کرد.

به گزارش فارس، تیم ملی فرانسه با اتکا به تفکرات دشان و نمایش بازیکنان جوان خود به عنوان قهرمانی جام جهانی 2018 روسیه گزینش شد.

واژه های کلیدی: فرانسه | مشاهده | آرژانتین | جام جهانی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گل پاوارد به آرژانتین برترین گل جام جهانی شد

گل پاوارد به آرژانتین برترین گل جام جهانی شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs